Etap II

Kwiecień 22

Styczeń 22

Informujemy, że rozpoczynamy II etap budowy Nadolnik Compact Apartments. Przy ulicy Nadolnik w Poznaniu, na terenie Parku ks. Tadeusza Kirschke.