Zasady zwrotu VAT

Dajemy Państwu możliwość skorzystania z pomocy współpracującego z nami Biura Doradcy Podatkowego (Jędrzej Pietrowicz, numer wpisu 132).
Schemat Współpracy jest następujący:

  • W dowolnym czasie (np. przy akcie notarialnym przenoszącym własność lokalu) podpisywane jest pełnomocnictwo szczególne do reprezentacji ws. opodatkowania transakcji (PPS-1), pełnomocnictwo do wysyłki deklaracji w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego (UPL-1) oraz zgłoszenie rejestracyjne dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT – R),
  • na podstawie tych pełnomocnictw Doradca Podatkowy składa w Państwa imieniu wniosek o zwrot podatku VAT. Zwrot, w dzisiejszym systemie prawnym, może być dokonany wyłącznie na rachunek bankowy podatnika lub banku kredytującego,
  • Doradca Podatkowy, w ramach pełnomocnictwa szczególnego, może generować faktury na podstawie otrzymanych od Państwa danych. Możecie Państwo otrzymać również dostęp do panelu do wystawiania faktur za sprzedaż usługi wynajmu nieruchomości,
  • na podstawie wystawionych faktur Doradca Podatkowy nalicza podatek VAT i wysyła deklarację do Urzędu Skarbowego (na podstawie wcześniej otrzymanego pełnomocnictwa UPL -1 i PPS-1),
  • w przypadku faktur nabycia, również otrzymają Państwo dostęp do panelu, przy pomocy którego mogą Państwo dosłać skan faktury kosztowej, od której odliczony zostanie podatek VAT, a faktura zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów przy obliczaniu podatku dochodowego.

Opłata za usługę jest uzależniona od zakresu prac jaką wykonuje w Państwa imieniu Doradca Podatkowy. Oczywiście tę kwotę również możecie Państwo ująć w kosztach i odliczyć podatek VAT.

Zapraszamy do kontaktu Doradca Podatkowy Jędrzej Pietrowicz.